Rezervace
cz / en / de

+420 485 172 105
+420 608 255 425
info@jitrava.cz

Jítrava

Kdy byla obec skutečně  založena, eventuelně kým, není přesně známo. První zmínka o  obci pochází z doby kolem roku 1370, kdy staré kroniky uvádějí prapůvodní název obce Ditherivilla. Později  v roce 1395 je uváděn název Theodoricivilla, nebo Dittersdorf , někdy Dittrichsdorf.

Dalším dochovaným vlastníkem obce byl zeman  Nikolaus von Gabel, neboli  Mikuláš z Jablonného. V průběhu husitských válek byla obec zcela vypálena a poté postupně opět založena, ale to již pod názvem Pankratz, který byl používán  až do poloviny 20. století. Toto jmeno obce pravděpodobně souvisí s výstavbou původního dřevěného kostela, zasvěceného sv.Pankráci, který byl kolem roku 1710 nahrazen  ze všech stran viditelným kamenným kostelem s výraznou čtvercovou kostelní věží

Hlavním zdrojem pracovní příležitosti v obci byly pískovcové doly v okolí Vysoké a vápencové doly  na Ještědském hřbetu. Významná byla také těžba železné rudy a stříbra v okolí Kryštofova údolí.

Samotná zmínka o době vzniku tohoto domu neexistuje, ale při rekonstrukci domu byly nalezeny základy dvou původních domů, na jejichž půdorysu byla někdy na začátku 19. století postavena dominantní kamenná stavba, obytné budova, která byla doplněna hospodářskými budovami na severní straně. V 60. letech minulého století byla budova přestavěna na  "kulturní dům" s obchodem a restaurací v přízemí a společenským sálem v 1. patře.



Jítrava
Created 2016 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty

X
Apartmán-Hotel Jítrava v Rynolticích hodnocení