Naučné stezky Lužických hor

Máte rádi naučné stezky? Jde o ideální trasy pro rodiny s dětmi, které vás zábavnou formou provedou nádhernou krajinou a získáte při tom spoustu nových informací a zážitků. 

Naučná stezka Okolím Studence

Stezka vede nejkrásnějšími místy Lužických hor a měří 23 km i s odbočkou na vrchol Studence. Na stezce je 20 zastavení. Začíná u železniční stanice Mlýny v údolí horní Kamenice, stoupá úbočím Javoru do sedla Křížový buk a sedla pod Studencem. Na vrcholu je rozhledna. Kolem Zlatého vrchu, kde jsou 30 m vysoké čedičové sloupce, klesá do soutěsky Kamenice k útvaru Pustý zámek. Odtud se údolím vrací zpět k nádraží nebo po proudu Kamenice k železniční zastávce. Trasa je fyzicky náročnější, ale nevýslovně krásná. 

Naučná stezka Les plný smyslů

Stezka je součástí terénní ekologické základny Buk v Krásné Lípě, doprovázená naučnými tabulemi, kde můžete poslouchat lesní zvuky, zahrát si na lesní xylofon, očichat rostliny nebo stopovat zvířata. Bosky projdete hmatovou stezku a hmatem i čichem můžete prozkoumávat různé přírodní materiály v krabičkách. Uvidíte hmyzí hotel i ptačí různé budky. 

Naučná stezka k pramenům Ploučnice

Nenáročný pěší výlet začíná i končí na náměstí v Osečné. Vede po červené turistické trase k samotě Jenišovský Mlýn. Červená značka pokračuje k hlavním pramenům Ploučnice. Když odbočíte vpravo, po naučné stezce dojdete zpět do Osečné. Na stezce je 8 infopanelů, které vás seznámí s faunou, florou, geologií a historií kraje. Na kopci je rozhledna na Mlýnském kopci ve tvaru šroubovice s výškou 25 m. U Jenišovského rybníka je Jenišovský Mlýn. Navštívit můžete i slatinné Lázně Kundratice. Pramen Ploučnice leží na rozhraní Osečné a Janova Dolu.

Naučná a interaktivní stezka ve Sloupu v Čechách

Naučná a interaktivní stezka je dlouhá 2 km a doplňuje lesní vyhlídkové okruhy Sloupským skalním městem. Je určena především pro rodiče s malými dětmi, má 5 zastavení s dřevěnými stojany s pohyblivými prvky. Děti se hravou formou seznámí s životem v lese, poznají rostliny, dřeviny a živočichy. Součástí stezky je dřevěný altán zvaný Vodní chrám s obnovenou lesní studánkou.

Naučná stezka údolí Milířky

Poučný pěší výlet po místech těžby železných rud zahrnuje obce Lesné, Milířka, Berghaus, Ptačinec, Čertova pláň, Kozí hřbet a Milířka. Z parkoviště v Lesném dojdete po žluté značce na začátek stezky v údolí Milířky. Vstoupáte po lesní stezce k České bráně kolem starých šachet, ze sedla se vydáte vpravo k Čertově pláni a zpět sestupujete Kozím hřbetem kolem nejrozsáhlejších pískových lomů. Na parkoviště v Lesném se vrátíte po žluté značce. V Lesné uvidíte roubenky a přehradu na potoku. Milířka leží v údolí mezi Rohálem a Čertovou plání s navazujícím Kozím hřbetem. Vede zde geologický útvar Lužická porucha, tektonická linie dlouhá 110 km mezi žulou a pískovcem. Probíhala zde těžba mědi, olova a železa. Dochované štoly U Knížecí studánky a Milířka, jsou zimovištěm netopýrů a jsou nepřístupné. Berghaus nabízí k prohlídce hraniční pískovcové sloupky s vymezením těžby. Čertova pláň vede z Pěnkavčího vrchu, bývalým pískovcovým lomem a jsou zde i zbytky středověké kovárny.

Naučná stezka Obnova mokřadů na Brazilce

Necelý kilometr dlouhá trasa vás seznámí s rašelinnou loukou na Brazilce. Naučný okruh vede po obvodu rašelinné louky na Brazilce, která leží 1 km od Dolní Světlé. Území je součástí přírodní památky Brazilka. Asi 200 m od rašeliniště leží turistický přechod Dolní Světlá – Waltersdorf. Čekají vás 4 zastávky s informačními tabulemi. Zaparkujete v Dolní Světlé nebo v Horní Světlé – Myslivnách. 

Naučná stezka Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem

Přeshraniční naučná stezka spojuje mateřskou školu Studánka v Jablonném v Podještědí a mateřskou školu Zwerghöuser v Lückendorfu. Prochází chráněnou krajinnou oblastí Lužické hory a Löbau-Zittau. Je vhodná pro menší děti a spojená s legendární bytostí Žitavských hor. Po cestě Javorníček se setkáváte se zvířátky a pohádkovými bytostmi, jako je vodník Puškvorec, jezinka Bezinka a víla Sedmikráska, kteří vás seznámí se s životem u rybníka, v lese i na louce. Pracovní listy lze získat v Městském informačním centru a mateřské škole Studánka v Jablonném v Podještědí a Zwerghouser v Lückendorfu. Čekají vás obrázky, rébusy, křížovky, omalovánky a vystřihovánky. 

Lesnická naučná stezka Sokol

Petrovice v Lužických horách nabízí okružní stezku dlouhou 2 km, která začíná a končí na rozcestí u Kočičí studánky pod vrcholem Sokola. Prochází hvozdy pod vrchem Sokol, 593 m vysoké znělcové kupy se zbytky středověkého hradu Starý Falkenburk. Na lesních cestách je 5 informačních panelů, které vás seznámí se správou zdejších lesů, historií a druhy rostlin. 

Naučná stezka Mojžíšův pramen – Císařský kámen

Naučná stezka vede z liberecké městské části Vratislavice, od Mojžíšova pramene k Císařskému kameni a je dlouhá 5 kilometrů. Vede převážně lesem se smrky a borovicemi. Napojuje se na žlutou a pak zelenou turistickou značku k rozhledně na Císařském kameni. Pokračuje kolem retenční nádrže Pod Císařským kamenem, kde se můžete vykoupat a okruhem se vrací zpět. Na území Sedmidomků navazuje na starší naučnou stezku Vesecké údolí. Na trase je 6 panelů s informacemi o přírodě. 

Naučná stezka Slunce v ZOO a Lesními ekosystémy Jizerských hor

Sluneční stezka v ZOO Liberec vám ukáže možnosti využívání obnovitelných zdrojů sluneční a vodní energie. Propaguje přirozené soužití člověka s přírodou a zvířaty. Na trase, která prochází celým areálem ZOO, nechybí sluneční kolektory, fotovoltaické panely, ani malá vodní elektrárna. Naučná stezka Lesními ekosystémy Jizerských hor seznamuje s přírodními poměry chráněné krajinné oblasti. Povalový chodníček napodobuje vzácná jizerskohorská rašeliniště a prvky symbolizující území. Nachází se u výběhu kozorožců a koz šrouborohých. Je dlouhá asi 50 m. Do Jítravy už je to jen 19 km. 

Sdílet:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *